Ceník poskytovaných služeb

 Platný od 01.02.2018

 1. Obecná ustanovení

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů vydávám tento ceník poskytovaných služeb.

Podle § 73, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, musí po úhradě za ubytování a stravu v domově pro osoby se zdravotním postižením zůstat uživateli alespoň 15 % jeho příjmu.

Na úkony péče a fakultativní služby se výše uvedené pravidlo nevztahuje, neboť úkony péče jsou hrazeny ze samostatně přiznané sociální dávky příspěvek na péči (100 % této dávky) a fakultativní služby jsou hrazeny samotným uživatelem.

Úhrada za kalendářní měsíc se vypočítá tak, že součet sazeb úhrady za 1 den (ubytování a strava) se násobí 30.

2. Úhrada za ubytování

Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím ubytování (teplo, elektřina, vodné a stočné) včetně souvisejících služeb (nutný úklid, odvoz odpadu, praní prádla a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení).

Každý pokoj je standardně vybaven postelí, skříní a nočním stolkem. Ostatní vybavení je individuální dle dispozice pokoje i přání uživatele.

Pokoje mají společné sociální zařízení, rozdělené dle dispozic budovy a v souladu s platnými předpisy. 

 Pokoje

 1 lůžkový

 2 lůžkový

 3 lůžkový  4 lůžkový
 Celková úhrada / den  160 ,-  150 ,-  140 ,-  130 ,-
 Celková úhrada / měsíc
(úhrada/ den x 30)
 4 800 ,- 4 500 ,-  4 200 ,-   3 900 ,-

 

     
     

3.Úhrada za stravování

Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z režijních nákladů.

Strava normální a ostatní diety        Druh stravy  Hodnota potravin  Režijní  náklady Celková úhrada / den   Celková úhrada / měsíc
 Snídaně  16 ,-  13 ,-  29 ,-  870 ,-
 Přesnídávka  9 ,-  8 ,-  17 ,-  510 ,-
 Oběd  28 ,-  24 ,-  52 ,-  1 560 ,-
 Svačina  12 ,-  10 ,-  22 ,-  660 ,-
 Večeře  22 ,-  18 ,-  40 ,-  1 200,-
  Celodenní strava   87 ,-  73 ,-  160 ,-  4 800,-

 

4. Úhrada za úkony péče

Úkony péče vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 48, odst. 2, písm. c) až h).

Uživatel ve službě domov pro osoby se zdravotním postižením hradí za úkony péče částku ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči, a to i se zpětnou platností ode dne přiznání příspěvku (byl-li uživateli příspěvek přiznán, popř. zvýšen až v době, kdy již využíval sociální službu).

Tento Ceník poskytovaných služeb nabývá účinnosti dne 1. 2. 2018.