Historie

Historie domova

Se stavbou charitativního ústavu bylo započato r. 1929. Stavba trvala 2 roky.
Byla dotovaná povětši zmilodarů, vnitřvybavení ústavu rovněž financovali dobrovolní dárci. Olšanská kaple, ústav u kaplemalá kaple na Oanských horách a obyt dům na Louce v Olšanecbyl postaven z podnětu pana PJindřicha Valoucha, narozeného dne 18. 10. 1864 v Olšanech, který na tyto stavby věnoval svoje celoživotní úspory
. …..

Jelikož z jeho práce, přičinění a iniciativy byl postaven a otevřen tento ústav, jest p. P. Jindřich Valouch právem považován za jeho zakladatele.“

z kroniky Domova Paprsek Olšany

Počátkem října 1930 byl zde zřízen sirotčinec pro10-15 tí V roce 1937 bylo zapato s přístavbou nového traktu. 
Ten byl dokoen roku 1939 a kapacita tí se navýšila na počet 20. 

V roce 1945 po osvobození byla budova přeměněna na prázdninovoozdravovnu. 
V roce 1949 pak byl znovu ustanoven azylový ústav pro oligofrenní chlapce. Následující rok převzala ústav a budovy do své spvy ČK Charita a umístila zde 30 chlapců ve stáří od 4 do 10let. V té době zde bylo 7 řehol. sester Proemonstrátek, se s . Představeno Heřmanou Matěkovou, pocházející z blízké obce Chromeč. Tato řeholní sestra zde byla až do roku 1962, kdy odešla v 69 letech do důchodu. Historie se odvíjela dále až do dnešní soasnosti, podrobnosti jsou zaznamenány v kronice Domova Paprsek Olšany.