Dobrovolníci

„ Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný“

(Benjamin Franklin)

Kdo je to dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Aktuálně hledáme

Dobrovolníky do přímé péče
Dobrovolníky na akce Domova

Dobrovolníci do přímé péče

Hledáme dobrovolníky pro přímou práci s osobami s mentálním postižením a kombinovaným postižením a nabízíme možnost zapojit se do skupinových aktivit pro  uživatele Domova Paprsek Olšany, pomáhat s rehabilitací či se stát individuálním společníkem uživatelů našeho Domova.

Dobrovolníci se mohou podílet při různých zájmových činnostech, jako jsou například různé výtvarné techniky, sportovní hry, činnosti v keramické dílně, trénování paměti, taneční kroužek, procházky s uživateli.

Vítáme nápady dobrovolníků na rozšíření aktivit pro uživatele naší sociální služby.

Dobrovolníci na akce Domova

Hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli podílet na přípravě kulturních a společenských akcí. Jedná se například o realizaci tanečních akcí, tradiční velikonoční a vánoční výstavky, divadelních představení nebo jiných kulturních akcí.

 Pro činnost dobrovolníka jsou nezbytné:               

  • čistý trestní rejstřík a mravní bezúhonnost

Ideální jsou také:

  • kulturní přehled
  • komunikační a organizační dovednosti
  • fyzická zdatnost

Činnost je vhodná pro všechny věkové kategorie – studenty, maminky na mateřské dovolené i lidi v důchodu.

Zájemci o dobrovolnictví mohou kontaktovat ředitelku Domova Paprsek Olšany Jarmilu Koubkovou email: koubkova@domovolsany.cz