Sponzoři

Domov Paprsek Olšany děkuje všem sponzorům a dárcům za finanční a materiální dary a za přízeň a podporu, které nám napomáhají ke zkvalitnění poskytované sociální službě. Vaše dary využíváme především na zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí pro uživatele Domova.

 

Aktivní Pomoraví z.s., Hanušovice 

Perfect Distribution a.s., Prostějov

INTER META Ostrava, s.r.o.

Bohuslav Bábor, Kuřim

Gebauer Gemi, Praha 8

MK FRUIT, s.r.o. Šumperk

Vašíček s.r.o., Zábřeh

Energest, Šumperk - Jiří Zbožínek

Nakladelství UMÚN, s.r.o.

Ing. Milan Klimeš, Bludov