Seznámení se službou

Prezentace Domova Paprsek Olšany, příspěvková organizace
Informace o sídle organizace, historie, poslání domova, zřizovatel, okruh osob, kapacita domova, cíle služby. Vše v grafickém zobrazení.

Domov Paprsek Olšany je příspěvkovou organizací, která je zřízena Olomouckým krajem, a to zřizovací listinou, která vymezuje hlavní účel a předmět činnosti, vymezuje majetek a majetková práva, a v obecné rovině také poskytované sociální služby.

 Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor sociálních věcí Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC

 

 Prohlédnout prezentaci.